การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 16 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

Comments are closed.