การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

วันที่ประกาศ:  วันศุกร์, 16 เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 21 เมษายน 2564

Comments are closed.