ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ด่านฯ บางนา กม. ๖ ด่านฯ บางแก้ว ๑ และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) เพื่อเตรียมความพร้อมการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

วันนี้ (วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. โดยประมาณ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ได้แก่ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพนักงานจัดการจราจร พนักงานสื่อสารและกู้ภัย และพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดฝ่ายควบคุมการจราจร ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางนา กม.๖ (ขาออก) ด่านฯ บางแก้ว ๑ และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ซึ่งมีหน้าที่ในการเผชิญสถานการณ์วิกฤต การระงับเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในทางพิเศษ โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมี และ วัตถุอันตรายให้สามารถควบคุม และ บริหารงานฉุกเฉินบริเวณจุดเกิดเหตุและตรวจตราดูแลรักษาป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สินของ กทพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้ทางพิเศษกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ สำหรับการตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมการให้บริการของหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ กทพ. และคณะผู้บริหารยังได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ มอบอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มและขนมปังกรอบให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๖ ด่านฯ บางแก้ว ๑ และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน กทพ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน ที่ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยเช่นกัน

 

 

 

Comments are closed.