การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ คู่

ประกาศวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.