กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ ทางออก ๒ เพื่อปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงและขยับตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ บางแก้ว ๒ ทางออก ๒ ช่องทางที่ ๒ และช่องทางที่ ๓ เพื่อรองรับการจราจรและให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. จะเริ่มปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ บางแก้ว ๒ ทางออก ๒ ช่องทางที่ ๓
ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น.

๒) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. จะเริ่มปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ บางแก้ว ๒ ทางออก ๒ ช่องทางที่ ๒
ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น.

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.