การซื้ออุปกรณ์ซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน ๒๗ ชุด และราวกันชนชนิดลูกกลิ้ง (Rolling Guard Barrier) จำนวน ๑๐๐ เมตร

ประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.