การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

ประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๕๓/๒๕๖๕

Comments are closed.