กทพ. จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1
ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)