280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ❤️❤️❤️
ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19
หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ
ดูรายละเอียยดบริการต่าง ๆ ได้จาก  https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

Comments are closed.