การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๗๔/๒๕๖๕

Comments are closed.