การซื้อระบบประมวลผลของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ระดับศูนย์ควบคุม (HQ) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๑๒๑/๒๕๖๕

Comments are closed.