นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรม “วิ่งสามัคคี ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทางพิเศษเชื่อมสุข กรุงเทพ-กรุงธน”

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรม “วิ่งสามัคคี ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทางพิเศษเชื่อมสุข กรุงเทพ-กรุงธน”

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสะพานพระราม ๗ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วิ่งสามัคคี ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร” ทางพิเศษเชื่อมสุข กรุงเทพ-กรุงธน” โดยมีนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมในพิธีกิจกรรมในวันนี้

นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ กทพ. เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬารวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถขึ้นมาวิ่งบนทางพิเศษสายนี้ ใน ๓ ประเภท คือ Half Marathon ระยะ ๒๑ กิโลเมตร, Mini Marathon ระยะ ๑๒ กิโลเมตร และประเภทสุดท้าย Fun Run ระยะ ๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งมีนักกีฬาและประชาชนทั่วไปสนใจสมัครเข้าร่วมการวิ่งในวันนี้ กว่า ๓,๐๐๐ คน โดยจะนำรายได้จากการจัดกิจกรรมฯ สมทบทุนการกุศลมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนัก ดังนั้น ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผมจึงถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆ ที่ได้มีโอกาสขึ้นมาวิ่งบนทางพิเศษก่อนการเปิดใช้งานจริงๆ นอกจากจะเป็นการได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้ชมทัศนียภาพกรุงเทพมหานครในมุมมองที่ไม่เคยเห็นอีกด้วย ทั้งนี้ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีระยะทาง ๑๖.๗๐ กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๙ หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริเวณโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ในทางแนวทิศตะวันออก ขนานกับแนวทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงตลิ่งชัน – บางบ่อ (รถไฟสายใต้เดิม) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม ๖ สิ้นสุดสายทางบริเวณบางซื่อเข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชหรือทางด่วนขั้นที่ ๒ ทางพิเศษสายนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของประชาชนในการเดินทางแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ส่งเสริมระบบขนส่ง เป็นผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

Comments are closed.