การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2567

qr-code-ita-2567-3

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมิน EIT โดยสแกน QR Code

EXAT SERVICES (E-Service)

บริการต่าง ๆ ของเรา

ศูนย์ข่าว กทพ. 

ความเคลื่อนไหวของ กทพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

คณะผู้บริหาร กทพ.

คณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

EXAT  INFORMATION

การทางพิเศษยินดีให้บริการ