🎗️🎗️ กทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่มัณฑนา พรหมศร มารดาของนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 🎗️🎗️

🎗️🎗️ กทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่มัณฑนา พรหมศร มารดาของนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 🎗️🎗️

🏷️ วันนี้ (23 มีนาคม 2566) เวลา 18.00 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) พร้อมผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่มัณฑนา พรหมศร มารดาของ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 🎗️🎗️

📍ในการนี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ กทพ. นายสราวุธ ทรงศิวิไล กรรมการ กทพ. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ กทพ. ได้เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.