🛣 กทพ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง 🚗

📍กทพ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง 🌟

🗓️ วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงานจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ หอประชุมราชรถ อาคารราชรถสโมสร ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

📍 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จะต้องเป็นคมนาคมยุคใหม่ที่ให้ความสุขแก่ประชาชนใน 3 มิติคือ

1. มิติด้านเศรษฐกิจ
2. มิติด้านความปลอดภัย
3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม

🚩 หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดโอกาสให้ ผวก. และคณะผู้บริหารเข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.