📢 กทพ. ประกาศ 📄 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 สำรอง จากโครงการ “Easy Pass Plus + อัปเดตปั๊บ…ลุ้นรับโชค” 🎁🎊

  📢 กทพ. ประกาศ 📄 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 สำรอง จากโครงการ “Easy Pass Plus + อัปเดตปั๊บ…ลุ้นรับโชค” 🎁 🎉

🔴 ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการ “Easy Pass Plus อัปเดตปั๊บ…ลุ้นรับโชค” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.exat.co.th  www.thaieasypass.com และแอปพลิเคชั่น EXAT Portal แต่เนื่องจาก กทพ. ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 1 ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ไม่สามารถนำหลักฐานมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 5 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับรายชื่อที่ได้รับรางวัลสำรอง ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 (สำรอง)

🔴 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 (สำรอง) ได้ที่ https://www.exat.co.th/download/List1stPrizeEasyPass.pdf

 

🔴 ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 716 ราย ได้ที่ https://www.exat.co.th/download/AnnouncementEXAT-Easypass-prizelist716-01062566.pdf

💥💥 ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 และ 3 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 3 วันหลังประกาศผลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  พร้อมส่งเงื่อนไขการรับรางวัลให้กับผู้โชคดีทางอีเมลจาก EXAT_MKT@exat.co.th 📮

🔴 หากไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ภายใน 3 วัน หรือไม่สามารถนำหลักฐานมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 5 วัน ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และการทางพิเศษฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับ

🎯 ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ได้รับรางวัลที่ 4 ใช้บริการทางพิเศษฟรี มูลค่า 300 บาท จำนวน 700 รางวัล การทางพิเศษฯ จะดำเนินการเติมเงินโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้โชคดีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ⛳️

🎯 พนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

🎯 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.