🔖 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง (ASIA BRICOM) 2023 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน 🌟

🔖 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง (ASIA BRICOM) 2023 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน 🌟 ✅

🗓️ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร. ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ และ รศ.ดร. นที อธิกคุณากร นำคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งไทย และต่างประเทศ อาทิ Cantho University, Brawijaya University, Tokyo Institute of Technology, Gifu University ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย (ASIA BRICOM) 2023 จำนวน 120 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

📌 ในการนี้ นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับฯ ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

🗂️ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจรบรรยายในหัวข้อ “ระบบจราจรอัจฉริยะของ กทพ. (Intelligent Transportation System: ITS)”

💥 นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 บรรยายในหัวข้อ “ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center)” และนำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ ETM ชั้น 22 จากนั้น นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum) บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ⛺

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.