📢 กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที ⭐

กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

📢  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือ ผู้ที่เคยติดต่อกับ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที ✅

     เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  จึงขอเชิญผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อของ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินง่าย ๆ ✅ ใช้เวลาเพียง 3 นาที โดยสามารถสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อประเมินทันที หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th จากนั้นค้นหาหน่วยงาน ” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ” ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อประเมินให้คะแนน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.