การซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-๒ โดยเก็บตัวอย่างน้ำลายแบบ Antigen test self-test kits จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.