24 มิถุนายน, 2022
ขอเชิญชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น(Opinion Hearing)
ขอเชิญชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น(Op […]
23 มิถุนายน, 2022
🔴กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565🔴
🔴กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรก […]
22 มิถุนายน, 2022
🚩กทพ. รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565
🚩กทพ. รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565        📌 […]
13 มิถุนายน, 2022
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงา […]
12 มิถุนายน, 2022
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7 มิถุนายน, 2022
กทพ. แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า)
🚧 กทพ. แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า)        🚩การทางพิเศษแห่งประเทศไ […]
1 มิถุนายน, 2022
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 พฤษภาคม, 2022
แบบฟอร์มการขอความยินยอมและรายละเอียดการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
22 พฤษภาคม, 2022
กทพ. แจ้งงานรื้อย้ายสาย Fiber Optic
🚩กทพ. แจ้งงานรื้อย้ายสาย Fiber Optic🚩🚩       🌟การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้ […]
22 พฤษภาคม, 2022
กทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
🚩🌟กทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียโค […]
19 พฤษภาคม, 2022
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
🚩กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 🌟        🎯วันนี้ (1 […]
11 พฤษภาคม, 2022
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔