25 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ สีเหลืองแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๓๐ ถัง
25 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
24 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
23 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ แปรงปัดกวาดกลาง ศก.๔๐๖ มม. ๑๓๐ ซม. ๑ ชุด/๔๔ อัน จำนวน ๒๐ ชุด แปรงปัดกวาดข้าง (เหล็ก) ขนาด ศก.๗๑๐ มม. จำนวน ๕๐ วัน
23 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ สีจราจรสีดำ (๑๘.๙๒๕ ลิตร) จำนวน ๑๒๐ ถัง
22 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ ต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๕ รายการ
19 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ สีเหลืองแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๑๒๐ ถัง
18 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง จำนวน ๓๙ ตู้
17 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างพิมพ์กล่องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สำหรับฝากขายหน่วยงานภายนอก จำนวน ๒๕,๐๐๐ กล่อง
17 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าคันหมายเลขทะเบียน ๙๕-๑๗๑๙ กรุงเทพมหานคร