1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precisioin Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง
เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานโครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔
เลขที่ กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕