7 ธันวาคม, 2021
การจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ
วันที่ประกาศ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
7 ธันวาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องหลังเลน จำนวน ๙ ตัว ทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
7 ธันวาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสายสัญญาณกล้อง ทางพิเสษบูราพาวิถี จำนวน ๙ ด่าน
ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
1 ธันวาคม, 2021
งานจ้างก่อสร้างโครงการสสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Collection System Testing Station)
ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
30 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
24 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างทำซองตรา กทพ. จำนวน ๔ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
24 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุและการจราจร จส.๑๐๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
22 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่กจด.ปจ. ๑๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
22 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างจัดทำหนังสือภาพสื่อสัญลักษณ์ กทพ.พี่ลัดฟ้า น้องพาสุข พร้อมถุงผ้าพิมพ์ตราสัญลักษณ์ กทพ.
ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
18 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี
เลขที่กจด.ปจ. ๑๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
16 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี
ประกาศวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
16 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี
ประกาศวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔