14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทบริเวณเชิงสะพานพระราม ๗ ฝั่งธนบุรี โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างก่อร้างงานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน บริเวณ MLP-๕๑-๖R ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๔  วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม, 2021
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
เลขที่ กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
เลขที่ : กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔      ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
29 เมษายน, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่นาทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
29 เมษายน, 2021
การจ้างออกแบบผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
29 เมษายน, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม
28 เมษายน, 2021
การจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service (SMS))
23 เมษายน, 2021
การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย