29 มิถุนายน, 2022
การจ้างทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๓ ปี
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร,ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช,ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี,ศูนย์ควบคุมทางพิเศากาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
งานจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทางหลสงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียนและทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ ๘๔ พรรษา
เลขที่ กจด.ปจ.๕๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปจ.๔๘/๒๕๖๕
28 มิถุนายน, 2022
การจ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกาศวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
27 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเฉลิมมหานครและฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
27 มิถุนายน, 2022
การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
27 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโมัติเฉลิมมหานครและฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
24 มิถุนายน, 2022
การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
23 มิถุนายน, 2022
การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม Precast Segmental Box Girder ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕