3 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 15 คัน ที่ กจด.ข.3/65
วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ: 29 ธันวาคม 2564
9 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/65
วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564   วันที่สิ้นสุดประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2564
5 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/65
เลขที่:กจด.ข.2/65  วันที่เริ่มต้น 5พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2564
3 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข1/65
วันที่ประกาศ :   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564