6 กรกฎาคม, 2022
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข. 6/65
ประกาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน, 2022
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/65
วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2565   สิ้นสุดประกาศ 27 กรกฎาคม 2565
2 มิถุนายน, 2022
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข 5/65
ประกาศวันที่  2 มิถุนายน 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 18 มิถุนายน 2565
18 มีนาคม, 2022
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 1 รายการ ที่ กจด.ข.4/65
วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 พฤษภาคม 2565
11 กุมภาพันธ์, 2022
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/65
วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565
13 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 3 คัน ที่ กจด.ข.2/65
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565
13 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 16 คัน ที่ กจด.ข.1/65
วันที่ประกาศ  9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565
3 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 15 คัน ที่ กจด.ข.3/65
วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ: 29 ธันวาคม 2564
9 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/65
วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564   วันที่สิ้นสุดประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2564
5 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/65
เลขที่:กจด.ข.2/65  วันที่เริ่มต้น 5พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2564
3 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข1/65
วันที่ประกาศ :   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564