17 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง
เลขที่สอบราคา:    กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:   04 มกราคม 2564
13 มีนาคม, 2021
การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564
10 มีนาคม, 2021
การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564  
9 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564  
8 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
4 มีนาคม, 2021
การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564
2 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564
2 มีนาคม, 2021
การซื้อ ฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564
1 มีนาคม, 2021
การซื้อ เก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๐๔ ตัว
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ FOA SENSOR สำหรับ TREADLE กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ ตัว
24 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหั […]
24 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔