23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแบบทูอินวัน (Microsoft Surface Pro 7+) พร้อมอุปกรณ์ (คีย์บอร์ดสำหรับ Surface Pro 7 ปากกวา Surface Pen และ Arc Touch Mouse) และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำหรับคณะกรรมการ กทพ.
วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม 2564 เลขที่ กจด.ปซ. ๖๓/๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ๙๐x๙๐x๙๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔