8 ธันวาคม, 2021
การซื้อ IR CAMERA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
8 ธันวาคม, 2021
การซื้อ Frame Optical Barrier ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
8 ธันวาคม, 2021
การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) จำนวน ๔๐ เครื่อง
เลขที่ กจด.ปซ.๒๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
7 ธันวาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๗๐ เส้น
ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
7 ธันวาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๗๐ เส้น
ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
7 ธันวาคม, 2021
การซื้อ BIS Counter Display จำนวน ๑๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
7 ธันวาคม, 2021
การซื้อตู้บอกราคาผ่านทาง (PFD) จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
3 ธันวาคม, 2021
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายงาน
ประกาศวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
3 ธันวาคม, 2021
การซื้อดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
2 ธันวาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๔ คัน
ประกาศวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
2 ธันวาคม, 2021
การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน
ประกาศวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
2 ธันวาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๔ คัน
ประกาศวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔