9 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒๔ เครื่อง
6 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ
3 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด
3 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน
28 ตุลาคม, 2020
การซื้อ เครื่องตรวจสอบ Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด
12 ตุลาคม, 2020
การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2020
การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
7 ตุลาคม, 2020
การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
1 ตุลาคม, 2020
การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)
24 ตุลาคม, 2018
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
9 พฤศจิกายน, 2017
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด MTC จำนวน ๒๓ เครื่อง
7 พฤศจิกายน, 2017
การซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน ๔ ตัว