11 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๖ เครื่อง (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one)
11 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ จอมอนิเตอร์ (LED Monitor) for Plaza จำนวน ๓๐ ตัว
10 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ ตู้ Control ลิฟต์ จำนวน ๑ ชุด
10 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ ป้อม รปภ. สำหรับสะพานพระราม ๙ จำนวน ๔ ชุด
6 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) จำนวน ๓๖ ตัว
30 ตุลาคม, 2020
การซื้อ เสาล้มลุกสีส้ม ศก. ๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว
29 ตุลาคม, 2020
การซื้อ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น จำนวน ๓ เครื่อง
29 ตุลาคม, 2020
การซื้อ ตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๘๐ ม้วน
27 ตุลาคม, 2020
ยกเลิกประกาศ การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๘๐ ม้วน
27 ตุลาคม, 2020
การซื้อ เครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
26 ตุลาคม, 2020
การซื้อ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GIS Receiver Handheld)
22 ตุลาคม, 2020
การซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้