9 พฤศจิกายน, 2021
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7 เมษายน, 2021
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบริเวณทางลงสะพานพระราม 9 มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ – ดินแดง
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบริเวณทางลงสะพานพระราม 9 มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ – ดินแดง  การทางพิ […]
29 มีนาคม, 2021
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
23 มีนาคม, 2021
การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ บาท) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
วันที่ประกาศ:  วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564
22 มีนาคม, 2021
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณทางลงบางโคล่และทางขึ้นสะพานพระราม 9 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.30 น.
🚩 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณทางลงบางโคล่และทางขึ้นสะพานพระราม 9 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เว […]
22 มีนาคม, 2021
การจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ:  วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564
19 มีนาคม, 2021
กทพ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 – 2570 และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
กทพ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 ̵ […]
19 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบ […]
19 มีนาคม, 2021
การซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๗ ตัว
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564
19 มีนาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:  วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564
18 มีนาคม, 2021
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พระราม 3 (ขาเข้า) ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
🚩 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พระราม 3 (ขาเข้า) ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม […]
18 มีนาคม, 2021
การซื้อ ฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจัน […]