11 มีนาคม, 2021
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ. ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
10 มีนาคม, 2021
การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564
4 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564
4 มีนาคม, 2021
การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564
3 มีนาคม, 2021
การซ่อมแซมรถไฟฟ้าส่องสว่าง ๖ ล้อ คันหมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๒๕๕ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 03 มีนาคม 2564
3 มีนาคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์ Antenna จำนวน ๑๐ ชุด
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 03 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยาข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อเครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน 1 ชุด
8 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
8 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น