✅ กทพ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 🎊 พ.ศ. 2566 🚗 🚙 🚚

✅ กทพ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 🎊 พ.ศ. 2566 🚗 🚚 🚙

🏷️ วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายโศภณ เมธีวรกิจ หัวหน้าแผนกกู้ภัย 4 กองกู้ภัย ฝ่ายควบคุมการจราจร เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรปราการ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้า 🏯 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 🚗 🚐 🚙

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.