16 กุมภาพันธ์, 2021
มาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง
16 กุมภาพันธ์, 2021
กทพ.ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์
26 มกราคม, 2021
ระดับคุณภาพเสียง
26 มกราคม, 2021
ระดับคุณภาพอากาศ
2 ธันวาคม, 2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17 พฤศจิกายน, 2020
สรุปผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปี ๒๕๖๓
กทพ. ได้ทำการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณด่านเก็บค […]
17 พฤศจิกายน, 2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 พฤศจิกายน, 2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
17 พฤศจิกายน, 2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน, 2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕