08/08/2023
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๖
27/01/2023
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕
18/04/2022
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
02/12/2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17/11/2020
สรุปผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปี ๒๕๖๓
กทพ. ได้ทำการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณด่านเก็บค […]
17/11/2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17/11/2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
17/11/2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
17/11/2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕