13 พฤษภาคม, 2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลก […]
22 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
22 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
22 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
14 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
14 เมษายน, 2020
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 11.20 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ […]
7 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
7 เมษายน, 2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5)
3 เมษายน, 2020
กทพ.จะจำกัดการให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไปบนทางพิเศษทุกสายทางระหว่างเวลา 22.00-04.00น.
กทพ.จะจำกัดการให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไปบนทางพิเศษทุกสายทางระหว่างเวลา 22.00-04.00น.
2 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563
2 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
31 มีนาคม, 2020
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบช.น. และ ผช.เลขานุการผู้ว่าราชการ กทม. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16.20 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งป […]