20/10/2023
คูปองค่าผ่านทาง
ทางพิเศษ ประเภทรถ จำนวนฉบับ ราคาเล่มละ ( บาท ) ราคาจำหน่าย/เล่ม( มีส่วนลด 5 % )   เฉลิมมหานคร (ทางด่ […]
05/04/2023
บริการงานระบบภาษี และ เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt / E-Tax / E-Invoice / Credit Note)
05/04/2023
ขั้นตอนการสมัคร Easy Pass plus
04/04/2023
ขั้นตอนผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย
31/10/2022
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565
15/03/2022
คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบเสร็จรับเงิน (เติมเงินจากหน่ายงานภายนอก) และการขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
25/02/2022
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564
18/03/2021
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

01/11/2020
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

01/11/2020
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑