25/10/2023
ผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ
18/03/2017
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.)  สำนักงาน […]
14/03/2017
ความเป็นมาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความเป็นมาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT PUBLIC INFORAMATION […]
14/03/2017
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติตามพร […]
14/03/2017
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  
14/03/2017
ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ