30/01/2024
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. คร […]
29/01/2024
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายทวีป  วุฒิบาทุกาจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแ […]
14/10/2023
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
วันนี้ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)   นำโดยนางสาว […]
25/04/2023
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผ […]
25/04/2023
การฝึกอบรมหลักสูตร ” เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ” รุ่นที่ ๑๑
การฝึกอบรมหลักสูตร ” เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ” รุ่นที่ ๑๑ เมื่อว […]
07/04/2023
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันนี้ (วันที่ 7 เมษายน 2566) เวลา 11.00  น. คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากกินแบ่งร […]
28/03/2023
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั […]
28/03/2023
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. คร […]
27/12/2021
กรมเจ้าท่า
วันนี้ (วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ) เวลา 11.00 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมเจ […]
18/11/2020
กรมเจ้าท่า
           วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ […]
15/05/2020
กรมทางหลวงชนบท
        วันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทาง […]
05/02/2020
รฟม. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.
รฟม. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.  วันนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 – 12.00 […]