25/04/2023
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผ […]
13/05/2019
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในกิจ […]
10/08/2018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2561
วันนี้ (10 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรม EX […]
22/08/2017
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2560
วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) เวลา 08.30 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรม EX […]
08/09/2015
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day
              เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้เข้าร่ว […]
19/02/2015
ผู้ว่าการ กทพ. มอบผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ผู้ว่าการ กทพ. มอบผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราช […]