30/03/2023
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี […]
28/03/2023
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. คร […]
04/09/2019
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
       วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ […]
14/02/2019
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
       วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ […]
02/11/2017
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2561
       วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส […]
22/08/2017
อบรมระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของ กทพ. (กองวางแผนปฏิบัติการ)
วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Trann […]
08/06/2017
การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรูปแบบการฝึกอบรมความรู้ในงาน On The Job Trainning : OJT
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กทพ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในกา […]
04/11/2015
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙           เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กทพ. ได้จัดโ […]
26/05/2015
การทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน On The Job Training : OJT
       เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ จัดโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัต […]
30/10/2014
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที […]
30/09/2014
การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน On The Job Training : OJT
       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ จัดโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัต […]
19/02/2014
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั […]