6 พฤษภาคม, 2022
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
23 มีนาคม, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
10 มีนาคม, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
7 มีนาคม, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
24 กุมภาพันธ์, 2022
ลูกจ้างนักการ แผนกบริหารงาน1 กองบริหารงานกลาง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เรียกถึงลำดับที่ 1 จาก 6 ใช้บัญชีถึงวันที่ 4 ม.ค.66
17 กุมภาพันธ์, 2022
วิทยากร ระดับ๔ แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
14 กุมภาพันธ์, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
18 มกราคม, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา