7 ธันวาคม, 2020
กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม
5 ธันวาคม, 2020
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
27 พฤศจิกายน, 2020
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี
27 พฤศจิกายน, 2020
ผลการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี
3 พฤศจิกายน, 2020
รมว.กระทรวงคมนาคม พร้อมผู้ว่าการ กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ลงพื้นที่ เตรียมรายงานความคืบหน้าให้ ครม. ทราบในการประชุม ครม. สัญจร ภูเก็ต 3 พ.ย. นี้
3 พฤศจิกายน, 2020
โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
20 ตุลาคม, 2020
รมว.กระทรวงคมนาคม พร้อมผู้ว่าการ กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ลงพื้นที่ เตรียมรายงานความคืบหน้าให้ ครม. ทราบในการประชุม ครม. สัญจร ภูเก็ต 3 พ.ย. นี้
16 ตุลาคม, 2020
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
5 ตุลาคม, 2020
โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี คืบหน้า กทพ. จับมือ บ.โชติจินดาฯ และ บ.เอพซิลอนฯ ลงนามสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดแล้ววันนี้