23 ธันวาคม, 2020
กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563
💥 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ในการรับ […]
27 ธันวาคม, 2019
กทพ. รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสา […]
14 พฤษภาคม, 2019
กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แ […]
16 ธันวาคม, 2016
กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่อง ๔ ปีซ้อน
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง […]
14 ธันวาคม, 2016
กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙
วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่ […]
15 ธันวาคม, 2015
กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ๓ ปีซ้อน
วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายณรง […]
25 พฤศจิกายน, 2015
ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ในวันนี้ (๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลบ […]
25 พฤศจิกายน, 2015
ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒
ในวันนี้  (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอัยยณั […]
18 กันยายน, 2015
กทพ. ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า กทพ. เป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย (ดำเนินงานได้สัมฤทธิ์ผล)
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ม […]
7 กันยายน, 2015
กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรัตน์  ชูมาลัยวงศ์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยแ […]
27 มกราคม, 2015
กทพ. เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (แผนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา […]
4 พฤศจิกายน, 2014
กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่ง […]