3 พฤศจิกายน, 2014
กทพ.คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๖
       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานค […]
23 ตุลาคม, 2014
กทพ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๒
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงทบวง คัดเลือกส่วนราชการ […]
23 ตุลาคม, 2014
กทพ. ได้รับรางวัลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ กทพ. ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกร […]
23 ตุลาคม, 2014
กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราช […]
23 ตุลาคม, 2014
ผู้ว่าการ กทพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕
วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐม […]
23 ตุลาคม, 2014
กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๖
วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่ากา […]
23 ตุลาคม, 2014
เกียรติประวัติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒ […]
23 ตุลาคม, 2014
กทพ. รับรางวัล Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับรางวัล “Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบ” […]