15 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหาคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
15 ตุลาคม, 2021
เช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
กจด.ปซ.๙๒/๒๕๖๔
15 ตุลาคม, 2021
การซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ
เลขที่ กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๑๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณนาฬิกาหลัก (Main Master Clock) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หน่วย
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่ กจด.ปจ.๘/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ.๕/๒๕๖๕  
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔