21 มกราคม, 2022
การซื้อโครงป้ายแนะนำจราจรแบบแขวนสูง บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง พิเศษอาจณรงค์ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
21 มกราคม, 2022
การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น 300 ม. ต่อม้วน จำนวน ๓๑,๒๐๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
21 มกราคม, 2022
การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๓๕ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๒๒/๒๕๖๕
21 มกราคม, 2022
การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
21 มกราคม, 2022
การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
20 มกราคม, 2022
ยกเลิกประกาศ การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
เลขที่ กจด.ปซ.๓๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
20 มกราคม, 2022
การซื้อสีจราจรสีขาวแบบมีลูกแก้ว (๑๘.๙๒๕ ลิตร) จำนวน ๕๐ ถัง
ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
20 มกราคม, 2022
การซื้อ Power Supply PC MTC – ๕ vdc จำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
20 มกราคม, 2022
การซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV – C ภายในเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศภายในอาคาร จำนวน ๗๕ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
19 มกราคม, 2022
การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓,๕๕๙ ชุด
เลขที่กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
19 มกราคม, 2022
การจ้างทำสายคล้องบัตรพนักงานและลุูกจ้าง กทพ.
ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
19 มกราคม, 2022
การจ้างก่อสร้างงานสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕