29 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถและกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (Exat Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์ ช่องทางด้านซ้ายและด้านขวา (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (Exat Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถและกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์ ช่องทางด้านซ้ายและด้านขวา (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔