4 กรกฎาคม, 2022
การซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
4 กรกฎาคม, 2022
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 กรกฎาคม, 2022
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 กรกฎาคม, 2022
การซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 กรกฎาคม, 2022
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารด่าน ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน ๕ ด่าน
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precisioin Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง
เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1 กรกฎาคม, 2022
การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๙๐/๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕