22/11/2023
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera จำนวน ๔๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
19/10/2023
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
16/10/2023
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)
ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
16/10/2023
การซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน (Radius) จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
15/09/2023
การจ้างซ่อมแซมด่านชั่งน้ำหนัก จำนวน ๘ ด่าน
ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
12/09/2023
จ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาอาคารศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรมทางพิเศษ
ประกาศวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
07/09/2023
การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
06/09/2023
การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
24/07/2023
จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 11 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
ประกาศวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
18/07/2023
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน 5 ชุด
ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
14/07/2023
จ้างติดตั้งระบบทางม้าลายอัจฉริยะในทางข้ามบริเวณทางลงด่านสุขุมวิท ทางด่วนเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
11/07/2023
การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรบนทางพิเศษแบบทันกาล (Real Time Traffic Simulation Development on Expressway)
ประกาศวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖