25 ตุลาคม, 2021
การซื้อหน่วยเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Storage) จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
20 ตุลาคม, 2021
การซื้อระบบเชื่อมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center)
ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
20 ตุลาคม, 2021
ยกเลิกประกาศ งานซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
6 ตุลาคม, 2021
การซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
5 ตุลาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
28 กันยายน, 2021
การจ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้าส่องสว่าง ๖ ล้อ คันหมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๒๕๕ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
28 กันยายน, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
16 กันยายน, 2021
งานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ และด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
15 กันยายน, 2021
การซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานเพื่อติดตั้งที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
14 กันยายน, 2021
การซื้องานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เชื่อมต่อใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ร่วมกับทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓๘ ช่องทาง
ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
14 กันยายน, 2021
การซื้ออุปกรณ์งานครัวศูนย์อาหาร อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔