16 เมษายน, 2021
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
17 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดหาเครื่องแบพนักงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
17 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าคันหมายเลขทะเบียน ๙๕-๑๗๑๙ กรุงเทพมหานคร
28 มกราคม, 2021
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
26 มกราคม, 2021
การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
19 มกราคม, 2021
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กทพ.
11 มกราคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๕๔ เครื่อง
30 ธันวาคม, 2020
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service For Big Data)
14 ธันวาคม, 2020
การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา
25 กันยายน, 2020
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวักภูเก็ต
25 กันยายน, 2020
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวักภูเก็ต