23 มิถุนายน, 2022
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Fix สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
22 มิถุนายน, 2022
การจ้างโครงการจัดตั้งระบบชำระดุลส่วนกลาง (Central Clearing House : CCH)
ประกาศวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ ๑
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การซื้อระบบบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
1 เมษายน, 2022
การจ้างพัฒนาระบบ EXAT M-Flow Gateway เพื่อรองรับการหักบัญชีบัตร Easy Pass เพื่อชำระค่าผ่านทางของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
ประกาศวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
28 มีนาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณลุมพินีทาวน์เพลส สุขุมวิท ๖๒
ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
21 มีนาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N๑
ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
18 มีนาคม, 2022
การซื้อเครื่องตัดถ่าง พร้อมอุปกรณ์ค้ำยัน จำนวน ๓ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
15 มีนาคม, 2022
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
10 มีนาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวะกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
10 มีนาคม, 2022
การซื้ออุปกรณ์ Antenna จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕