15 มีนาคม, 2022
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
10 มีนาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวะกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
10 มีนาคม, 2022
การซื้ออุปกรณ์ Antenna จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
8 มีนาคม, 2022
การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
8 มีนาคม, 2022
การซื้อสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๘ ชุด
ประกาศวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
3 มีนาคม, 2022
การซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
2 มีนาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
28 กุมภาพันธ์, 2022
การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
28 กุมภาพันธ์, 2022
การซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔๘ ใบ
วันที่ประกาศ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
10 กุมภาพันธ์, 2022
การซื้อปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๑๐ กุมภาพันธื ๒๕๖๕
8 กุมภาพันธ์, 2022
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
27 มกราคม, 2022
การซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕