19 ตุลาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๓ ด่าน
เลขที่ กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
18 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
18 ตุลาคม, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
18 ตุลาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ห้อง Central System ที่ CCB๒ (Fire wall เชื่อมต่องานภายนอก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
15 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหาคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
15 ตุลาคม, 2021
การเช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
กจด.ปซ.๙๒/๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องปรับอากาศทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขที่ กจด.ปซ.๙๐/๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องวัดการสะท้อนแสงเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง
เลขที่ กจด.ปซ.๘๒/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔