06/12/2023
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสาและฐานรากโครงสร้าง ทางพิเศษบูรพาวิถี
กจด.ปจ.๑๑๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
04/12/2023
การซื้อโครงการจัดหาแพลตฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาระบบงานตามาตรฐานความปลอดภัย (Development Security Operations : DevSecOps)
ประกาศวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ.๗๕/๒๕๖๖
04/12/2023
จ้างทำเสื้อโปโล ครบรอบ ๕๑ ปี
กจด.ปจ.๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
20/11/2023
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
20/11/2023
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ 2567
กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
17/11/2023
จ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กจด.ปจ.๑๑๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
17/11/2023
การเช่าวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายสำรองระหว่างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ. ๔๗/๒๕๖๖
17/11/2023
จ้างบำรุงรักษาระบบเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก (Bank Topup) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
17/11/2023
จ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกสายเคเบิ้ล เสาขึง และสีภายในคานขวางของสะพานพระราม ๙
กจด.ปจ.๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
17/11/2023
การซื้อรถไสผิวจราจร จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ.๗๖/๒๕๖๖
17/11/2023
การซื้อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ.
17/11/2023
การซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ. ๖๙/๒๕๖๖