21 เมษายน, 2021
การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด บริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่ :กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๔          วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:21 เมษายน 2564
16 เมษายน, 2021
การซื้อระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี
8 เมษายน, 2021
ยกเลิกประกาศประกวดราคาการซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 80,000 ใบ
19 มีนาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:  วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564
18 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด kVA จำนวน ๑ รายการ
เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๑๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:    วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง
เลขที่สอบราคา:    กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:   04 มกราคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.
เลขที่สอบราคา:   กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:     วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม, 2021
การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
15 มีนาคม, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
13 มีนาคม, 2021
การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564