19 พฤษภาคม, 2022
ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๓๐ ชุด
เลขที่ กจด.ปซ.๖๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่ กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน
เลขที่ กจด.ปซ.๖๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
ยกเลิกประกาศ การซื้องานพัฒนาระบบตรวจจับรถปลายทางบนทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่ กจด.ปซ.๓๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
6 พฤษภาคม, 2022
การซื้องานปรับปรุง ETC ที่ช่องทางของสายทางพิเศษเฉลิมมหานครและสายทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๔๓/๒๕๖๕
5 พฤษภาคม, 2022
ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานครและงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี
เลขที่ กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
25 เมษายน, 2022
การซื้อระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
เลขที่ กจด.ปซ.๔๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
25 เมษายน, 2022
การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
22 เมษายน, 2022
การซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเหล็ก เครนพร้อมชุดกระเช้าและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน
เลขที่ กจด.ปซ.๔๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
22 เมษายน, 2022
การซื้ออุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ
เลขที่ กจด.ปซ.๔๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
18 เมษายน, 2022
ยกเลิกประกาศ การซื้อปรับปรุงตู้จ่ายไฟฟ้าแบบควบคุมระยะไกลและเดินสายไฟฟ้าทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๒๙/๒๕๖๕