18 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด kVA จำนวน ๑ รายการ
เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๑๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:    วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง
เลขที่สอบราคา:    กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:   04 มกราคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
17 มีนาคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.
เลขที่สอบราคา:   กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:     วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม, 2021
การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
15 มีนาคม, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
13 มีนาคม, 2021
การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564
12 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถ และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๕ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564
12 มีนาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB ๖) จำนวน ๑๒๘ ลูก
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564