22/08/2017
การซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ คัน
22/08/2017
การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๖๔ เครื่อง
21/08/2017
การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ
18/08/2017
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง
17/08/2017
การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน
15/08/2017
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง
11/08/2017
การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
10/08/2017
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช
08/08/2017
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง-ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)
07/08/2017
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ วงจร
03/08/2017
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (สำหรับเครื่องลูกข่ายต่อเนื่อง ๒ ปี)
03/08/2017
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชรพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช