11 มีนาคม, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.5/64
วันที่ประกาศ:   วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564
29 ธันวาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/64
วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
29 ธันวาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/64
16 ธันวาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.1/64
1 ธันวาคม, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.4/64
13 พฤศจิกายน, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/64
9 พฤศจิกายน, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/64
30 ตุลาคม, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.1/64
12 ตุลาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.12/63
12 ตุลาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.14/63
9 ตุลาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.13/63
7 ตุลาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 14 คัน ที่ กจด.ข.11/63